Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ισθμίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, στις 06 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στο Καλαμάκι Ισθμίας.

isthmia-8-2020