Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 12 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1.Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. Κατσιάπης Βασίλειος επί της οδού Νεράιδας 2 στο Λουτράκι.

2.Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. Αγγέλου Νικόλαος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7 στο Λουτράκι,

Προκειμένου να εκδοθούν έγκαιρα οι απαραίτητες άδειες για τα ανωτέρω καταστήματα ώστε να λειτουργούν νόμιμα.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: info@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση, καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

ektakti-synedriasi-loutraki-08-2020