Τρία χρόνια έργων χρειάστηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης του Δήμου, ώστε οι Άγιοι Θεόδωροι πλέον, να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υδροδότηση.

H υδροδότηση γίνεται από τις πηγές των Γερανείων και όπως βλέπετε στη φωτογραφία που ακολουθεί, φαίνεται ξεκάθαρα η πληρότητα των δεξαμενών στον κεντρικό πίνακα διαχείρισης ενώ υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου πιθανών διαρροών