Στις 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:00μ.μ. συνεδριάζει, κεκλεισμένων των θυρών, το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση παραχώρησης θέσης Υπαίθριου Εμπορίου κατόπιν παραίτησης της δικαιούχου.

2. Εξέταση αιτήματος του Οργανισμού “ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” για παραχώρηση χώρου για βραχυχρόνια εκδήλωση στις 18 & 19/9/2020.

3. Εξέταση αιτήματος της “BOUTIQUE SOUVLAKI Ε.Ε.” για παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έτους 2020.

4. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έτους 2020.

5. Εξέταση αιτήματος Φίλη Ιωάννη για παράταση παραχώρησης χώρου βραχυχρόνιας εκδήλωσης.

6. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης ένταξης έργων στο Π.Δ.Ε. έτους 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

7. Αποδοχή και κατανομή ποσού από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”. Ορισμός εκπροσώπου, υπολόγων διαχειριστών πράξης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη Πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος “Πελοπόννησος” του άξονα προτεραιότητας “Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ”, για τη πράξη με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)”.»

9. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη Πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα” του Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο “Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες”, για τη πράξη με τίτλο “Κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση & ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων ασφαλείας Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου”

10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/16.

 

dimos-loytrakioy-sinedriasi-19-08-2020

 

Για να κατεβάσετε τα θέματα της συνεδρίασης πατήστε εδώ