Την 24η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), θα γίνει τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί ανάκλησης ή μη της έγκρισης χορήγησης στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι, ως προς την τοποθέτηση καμπίνας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 12.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εγκατάστασης σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι.

3.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπερά άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 στο Λουτράκι.

4. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη της εταιρείας “LIFE ECO SOLUTION I.K.E. (L.E.S. I.K.E.)” από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις τής υπό ανέγερση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης (κατηγορία Α’ πρωτογενούς τομέα) φερόμενης εκμετάλλευσής της, στη θέση “Κλείσιζα” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

epitropi-poiotitas-loytraki-24-08-2020

 

Για να κατεβάσετε τα θέματα της Επιτροπής πατήστε εδώ

 

Δείτε ακόμα:

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων(διά περιφοράς).

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων(κεκλεισμένων των θυρών)