Ενεργοποιήθηκε από σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, στις 17.00 το απόγευμα,  η πλατφόρμα kinoumeilektrika.ypen.gr, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». Για πρώτη φορά στην χώρα μας τα ηλεκτρικά οχήματα θα λαμβάνουν γενναία χρηματοδότηση και όσοι επιθυμούν να αγοράσουν ένα τέτοιο όχημα θα έχουν από σήμερα την δυνατότητα.

Ο νόμος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης  ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την ανάπτυξη της νέας μορφής κινητικότητας η οποία θα μειώσει δραστικά τις μέσες εκπομπές CO2, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και της ζωής των πολιτών και σιγά-σιγά θα ανανεώσει και το γηρασμένο στόλο των οχημάτων.

Συμμετοχή στο ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ μπορούν να αιτηθούν οι παρακάτω κατηγορίες:

 1. Φυσικά πρόσωπα μη ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα  , τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικό όχημα ΙΧ . Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικά την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή τρικύκλου καθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το οικολογικό bonus Που προβλέπεται για αυτή την κατηγορία είναι:
 • Για αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 30.000€ , η επιδότηση αναλογεί στο 20% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€.
 • Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων από 30.001€ έως και 50.000€ η επιδότηση διαμορφώνεται στο 15% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€
 • Για την αγορά δικύκλου ή τρικύκλου το οικολογικό bonus αναλογεί στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό τα 800€
 • Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου τέλος, δίνεται ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800€

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν επίσης την δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500€ για την αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή υπό την προϋπόθεση ότι θα τεκμαίρεται η δυνατότητα τους να τον εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους.

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000€ για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την αγορά δίκυκλου, τρίκυκλου και ποδηλάτου.

Τέλος, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα από την 1.1.2013 και πίσω ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία του αιτούντος τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η απόσυρση αυτοκινήτου επιβραβεύεται με 1.000€ ενώ αυτή του δικύκλου με 400€ .

Σημείωση: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την αγορά φορτιστή ή για την απόσυρση, αλλά μόνον εφόσον επιλέξουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα, ενώ εξαιρούνται της απόσυρσης τα ποδήλατα.

 1. Ιδιοκτήτες Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης-ΤΑΞΙ οχημάτων. Για τη  συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται οικολογικό Bonus:
 • Για την αγορά  ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος , σε ποσοστό έως 25% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000€
 • Για την αγορά ή μίσθωση υβριδικού plug in οχήματος χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ) με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 5.500€
 • Και για τις δυο παραπάνω κατηγορίες είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος ταξί ,με ημερομηνία ταξινόμησης την 1.1.2013 και πίσω, και η οποία επιβραβεύεται με 2.500€. Έτσι το μέγιστο ποσό οικολογικού Bonus διαμορφώνεται στις 10.500€ ή στις 8.000€ για υβριδικό όχημα.

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000€.

 1. Νομικές οντότητες ανεξαρτήτου μορφής (ατομικές, ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση). Για την συγκεκριμένη κατηγορία παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έως τριών (3) οχημάτων ή έως έξι (6) εφόσον η εταιρία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω κατηγορίες :
 • Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 50.000€  με ποσοστό 15% και μέγιστο ποσό οικολογικού bonus τις 5.500€
 • Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800€
 • Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 3,5 τόνων , με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 5.500€
 • Υβριδικά plug in επαγγελματικά οχήματα (χαμηλών ρύπων έως 50γρ/χλμ) μάζας έως 3,5 τόνων , με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 4.000€

Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις τρείς κατηγορίες ή και από μια από αυτές.

Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκινήτου και ενός δικύκλου, με ποσό 1.000€ και 400€ αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι για κάθε μια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες ωφελούμενων δίνεται η δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης ανά ΑΦΜ.

Η δαπάνη του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη.

Τα βήματα της αίτησης

Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δυο στάδια, αυτό της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της καταβολής του οικολογικού bonus.

Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

kinoumeilektrika.ypen.gr

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και συνοδεύεται από την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία ωφελούμενου, όπως αυτά έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης.

Πιο συγκεκριμένα για το αίτημα συμμετοχής ο ωφελούμενος θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας χρήση :

 1. Των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet
 2. Εναλλακτικά -και κυρίως για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κωδικών- παρέχεται η δυνατότητα απευθείας εγγραφής με την συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου .

Στο περιβάλλον της πλατφόρμας, και αφού γίνει η είσοδος σε αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει το είδος του οχήματος που επιθυμεί, το μοντέλο, την τιμή και θα σημειώνει στα αντίστοιχα πεδία εάν επιθυμεί οικιακό φορτιστή (μόνο για φυσικά πρόσωπα και μόνο για την περίπτωση που επιδοτούνται για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου), εάν θα αποσύρει όχημα και εάν εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες συνιστάται ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει  «Αποθήκευση» και στην συνέχεια να επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. (Τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και με όγκο αρχείου έως 5 MB). Εν συνεχεία θα επιλέξει  «Αποθήκευση» και «Υποβολή» της αίτησης.

Οι συμμετέχοντες για να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής πρέπει προηγουμένως να έχουν πάρει επίσημη προσφορά από τον προμηθευτή του οχήματος που επιθυμούν (αυτοκίνητο, δίκυκλο/τρίκυκλο, ποδήλατο) η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Χωρίς τη  επισύναψη επίσημης προσφοράς καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται στον αιτούντα προς συμπλήρωση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι οι λίστες επιλέξιμων οχημάτων που έχουν αναρτηθεί είναι ενδεικτικές, συνεπώς μοντέλα οχημάτων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμα υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τηρούν το σύνολο των προδιαγραφών της δράσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τύπο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που επιδοτείται καθώς και στον τύπο του έξυπνου οικιακού φορτιστή, δυο κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της δράσης.

Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα  γίνονται δεκτά και δεν θα είναι επιλέξιμα μεταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από μετατροπή (ακόμα και αν είναι καινούρια) και οχήματα που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή ξεπερνούν (για αυτοκίνητα) την Λιανική Τιμή Προ Φόρων των 50.000€ .

Επίσης, για την επιδότηση σε περίπτωση μίσθωσης , η αγορά του οχήματος στην λήξη της μισθωτικής περιόδου θα είναι υποχρεωτική ώστε να περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.                                             

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η εγγραφή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους :

α. Με κωδικούς taxisnet

Πατάτε το πλήκτρο ΣΥΝΔΕΣΗ

Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας και πατάτε «LOGIN»

β. Με στοιχεία εγγραφής

Πατήστε το πλήκτρο εγγραφή     

Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και δηλώνετε τους κωδικούς σας και στην συνέχεια πατάτε ΕΓΓΡΑΦΗ . Βάζετε τους κωδικούς που δηλώσατε και πατάτε LOGIN

γ. Μέσω του www.gov.gr

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/periballon-kai-poioteta-zoes/kinoumai-elektrika

Πατάτε Είσοδος στην Υπηρεσία

Πληκτρολογείτε τους κωδικούς του taxisnet και στην συνέχεια LOGIN

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία του LOGIN εισέρχεστε στο περιβάλλον της πλατφόρμας προκειμένου να συμπληρώσετε τα πεδία που αφορούν το όχημα της επιλογής σας, την επιλογή απόσυρσης, την επιλογή «έξυπνου» οικιακού φορτιστή (μόνον φυσικά πρόσωπα) και την ειδική κατηγορία εφόσον εντάσσεστε σε κάποια από αυτές που προβλέπονται.

 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την επιλογή ενός αμιγώς ηλεκτρικού Ι.Χ. ή ενός δικύκλου/τρικύκλου ή ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου. Επιπλέον σε περίπτωση αγοράς ηλεκτρικού ΙΧ δικαιούνται να επιλέξουν φορτιστή και απόσυρση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόσυρση αφορά όχημα ίδιας κατηγορίας με αυτό που έχει επιλεγεί προς επιδότηση(πχ δεν μπορεί να αποσυρθεί αυτοκίνητο για την επιδότηση δικύκλου)

 • Επιλογή Ι.Χ.

Επιλέγετε το «Ι.Χ. επιβατικά Αυτοκίνητα (Μ1 ΒEV)

Στο διπλανό ακριβώς πλαίσιο επιλέγετε ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στην συνέχεια γράφετε το μοντέλο που έχετε επιλέξει ΚΑΙ την τιμή όπως αναγράφεται στην προσφορά που έχετε λάβει (χωρίς τον ΦΠΑ) :

Αυτόματα υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης που δικαιούστε.

Εφόσον επιθυμείτε απόσυρση οχήματος , επιλέγετε No/Yes και συμπληρώνεται αυτόματα το ποσό :

Στην συνέχεια δηλώνετε επιλογές φορτιστή και ειδικής κατηγορίας και υπολογίζονται αυτόματα τα επι μέρους ποσά επιδότησης καθώς και το συνολικό.

Επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής

Δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους του προγράμματος και τους αποδέχεστε

Πατάτε αποθήκευση

Με το πάτημα του πλήκτρου αποθήκευση σας ανοίγει δεξιά πλαίσιο για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών :

Κάνοντας scroll down στο πλαίσιο Επιλέξτε Τύπο Εγγράφου επιλέγετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό  :

Έχοντας επιλέξει τον τύπο  εγγράφου, εισάγετε περιγραφή (πχ προσφορά, Αστ. Ταυτότητα κλπ), επιλέγετε το αρχείο και πατάτε Υποβολή Εγγράφου

Όταν έχετε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία για κάθε έγγραφο ,πατάτε Υποβολή

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και λαμβάνετε τον κωδικό της αίτησης σας :

 • Επιλογή Δικύκλου/Τρικύκλου

Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά ότι επιλέγετε δίκυκλο/τρίκυκλο

Συνεχίζετε όπως παραπάνω.

 • Επιλογή Ποδηλάτου

Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά ότι επιλέγετε Ηλεκτρικό Ποδήλατο

 • ΕΔΧ – ΤΑΞΙ

Σε ότι αφορά την κατηγορία των ΕΔΧ ΤΑΞΙ , οι δυνατότητες που παρέχονται είναι δυο :

 • Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα
 • Υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ)

Επιπλέον η απόσυρση δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρεωτική.

Ισχύει η επιπλέον επιδότηση για τις ειδικές κατηγορίες.

Αρχικά επιλέγετε τον τύπο του οχήματος (ΒΕV , PHEV) :

Στην συνέχεια επιλέγετε ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ/ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΞΙ

Στην συνέχεια γράφετε το μοντέλο επιλογής σας και την αξία (ΛΠΤΦ) όπως αυτή αναγράφετε στην προσφορά που έχετε και επισυνάπτετε .Υπολογίζεται αυτόματα η επιδότηση σας .  Πιέζοντας το YES υπολογίζεται αυτόματα και το ποσό των 2.500€ που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική απόσυρση.

Στην συνέχεια δηλώνετε εάν ανήκετε σε ειδική κατηγορία.

Τέλος, εμφανίζεται ο αυτόματος υπολογισμός του συνολικού ποσού επιδότησης και επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής/αγοράς/μίσθωσης

Στην συνέχεια επιλέγετε το πλαίσιο «Ενημερώθηκα για τους όρους χρήσης του προγράμματος και τους αποδέχομαι» και πατάτε Αποθήκευση:

Με το πάτημα του πλήκτρου αποθήκευση σας ανοίγει δεξιά πλαίσιο για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών :

Κάνοντας scroll down στο πλαίσιο Επιλέξτε Τύπο Εγγράφου επιλέγετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό  :

Έχοντας επιλέξει τον τύπο  εγγράφου, εισάγετε περιγραφή (πχ προσφορά, Αστ. Ταυτότητα κλπ), επιλέγετε το αρχείο και πατάτε Υποβολή Εγγράφου

Όταν έχετε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία για κάθε έγγραφο ,πατάτε Υποβολή

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και λαμβάνετε τον κωδικό της αίτησης σας :

 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ατομικές, ΑΕ, ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ ….)

Οι εταιρίες έχουν τις παρακάτω δυνατότητες :

 1. Αμιγώς ηλεκτρικού Ι.Χ. επιβατικού οχήματος
 2. Δικύκλου/ Τρικύκλου
 3. Αμιγώς ηλεκτρικού ελαφρού επαγγελματικού οχήματος χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ)
 4. Plug in υβριδικού ελαφρού επαγγελματικού οχήματος χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ)

Επιπλέον προαιρετικά δηλώνεται η απόσυρση έως ενός αυτοκινήτου και έως ενός δικύκλου.

Οι εταιρίες δικαιούνται έως τριών οχημάτων ενώ αυτές που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικούς δήμους οι επιλογές ανέρχονται στα έξι (6) οχήματα.

Αρχικά επιλέγετε τον τύπο του οχήματος (ΒΕV , PHEV) :

Σε κάθε επιλογή οχήματος συμπληρώνετε τον τύπο και το μοντέλο και γράφετε την αξία όπως αυτή περιγράφεται στην προσφορά που υποβάλλετε συνημμένη.

Συμπληρώνετε εάν επιθυμείτε  ή όχι απόσυρση

Η επιδότηση υπολογίζεται αυτόματα.

Στην συνέχεια ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των οχημάτων και της συνολικής επιδότησης και επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής :

Τέλος, επιλέγετε το πλαίσιο Ενημερώθηκα για τους όρους χρήσης του προγράμματος και τους αποδέχομαι και πατάτε Αποθήκευση

Μετά την αποθήκευση στο δεξί μέρος της οθόνης ανοίγει το πλαίσιο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων . Κάνοντας scroll down στο πλαίσιο Επιλέξτε Τύπο Εγγράφου επιλέγετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό  :

Έχοντας επιλέξει τον τύπο  εγγράφου, εισάγετε περιγραφή (πχ προσφορά, Αστ. Ταυτότητα κλπ), επιλέγετε το αρχείο και πατάτε Υποβολή Εγγράφου

Όταν έχετε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία για κάθε έγγραφο ,πατάτε Υποβολή

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και λαμβάνετε τον κωδικό της αίτησης σας :

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Σε ότι αφορά τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις , μπορείτε για όσες είναι εφικτό να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μέσω του www.gov.gr.

Πιο συγκεκριμένα στο link https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses μπορείτε να γράψετε το κείμενο και να λάβετε επικυρωμένη άμεσα και σε μορφή Pdf την δήλωση σας.

Από το αρχείο των υπεύθυνων δηλώσεων που έχει αναρτηθεί στο kinoumeilektrika.gov.gr μπορείτε να επιλέξετε με αυτή την διαδικασία τις υπεύθυνες δηλώσεις Νο 2,3,4,5 και 6

Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να συμπληρώνετε την υπεύθυνη δήλωση και να την επικυρώνετε σε ΚΕΠ . Εν συνεχεία την σκανάρετε και υποβάλλετε σε μορφή pdf

Συνιστάται για λόγους ευκολίας και ασφάλειας η πρώτη μέθοδος.

Help Desk

Η λειτουργία του Help Desk διευρύνεται και θα δέχεται κλήσεις από τις 10.00 πμ-22.00μμ προκειμένου να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :

2131513640, 2131513643, 2131513797, 2131513124 2131513139

Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματα τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :

support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr

 

Δείτε ακόμα:

Οι αποφάσεις για τα σχολεία όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως

Η πρόταση του Ινστιτούτου Καταναλωτών Κορινθίας για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη