Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 18 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης  και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς  2020 – 2021 (Αρ. μελ. 41/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων (Αρ. μελ 45/2020).Συγκρότηση Επιτροπής .

3.Έγκριση του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης του έργου επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων στην Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας (Αρ. Μελ. 43/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

5.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου περί ματαίωσης της προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη και υδραυλικό γερανό.

6.Έγκριση ανάθεσης προμήθειας απολυμαντικών υλικών για την αποφυγή διάδοσης του COVID – 19

7.Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:

  • Προμήθειας προγραμμάτων H/Y,
  • Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποστήριξης των δύο (2) δημοτικών βιβλιοθηκών OPEN ABEKT,
  • Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ , Ηardwear) ,
  • Yπηρεσίας διαχείρισης τηλεδιάσκεψης,
  • Υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (συντήρηση ψυκτών).

8.Ανάθεση συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς μεταξύ Δήμου και τρίτων, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 226/2020 Α.Δ.Σ.

9.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ΄αρίθ. 135, 136 & 137/2020 Α.Δ.Σ.

oikonomiki-epitropi-18-9-2020

 

Πρωτοπαππά για Γκιώνη: ‘Έχετε γίνει έρμαιο στις επιδιώξεις και τις προθέσεις τρίτων’

Πέντε κρούσματα κορονοϊού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το τελευταίο τριήμερο