Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων ( άνωθεν του πολυιατρείου ) την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 , σε τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Περί αίτηση παροχής ηλεκτροδότησης σε ΠΙΛΑΡ ηλεκτροφωτισμού.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) ,3/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Λουτράκι: Ερώτηση στους ταγούς της πόλης για το λιμάνι

Γ. Γκιώνης: ‘Και στο Δήμο μας υπάρχουν κάποια κρούσματα’

Λουτράκι: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – κεκλεισμένων των θυρών