Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ορίστηκαν νέοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων, των Νομικών προσώπων του Δήμου.
Αναλυτικά:

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πρόεδρος: Δελής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Ρέσκος Παναγιώτης – Μάριος

ΝΠΙΔ ΚΕΔΑΜ

Πρόεδρος: Σκούφης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Δήμα – Πετροπούλου Ελισάβετ

ΔΕΥΑΡΜ

Πρόεδρος: Διολίτσης Πέτρος
Αντιπρόεδρος: Μαρλαγκούτσος Πέτρος

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος: Σπανού Σπυριδούλα
Αντιπρόεδρος: Μπαντανάς Αχιλλέας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος: Μποζιονέλος Τρύφωνας
Αντιπρόεδρος: Καχριμάνη Βασιλική

ΑΡΓΩ Α.Ε.

Πρόεδρος: Νώτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Σαρρής Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννου Ζαχαρίας
Δ/νων Σύμβ.: Τριγώνης Δημήτριος