Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Ιάσονος 1 Λουτράκι, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), στις 05 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1.Γνωμοδότηση επί της αποδοχής ή μη δωρεάς ιδιωτών.

2.Γνωμοδότηση επί της αξιοποίησης και δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του δημοτικού ακινήτου ‘’Οικόπεδο Θρουβάλα’’ και των υφισταμένων εντός αυτού κτιρίων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Κοινοποίηση
1.κ. Δήμαρχο
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα Ο Πρόεδρος της Κοινότητας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας
3.Πίνακα Ανακ/σεων Δήμου

Σακέλλης Μάριος

 

Δήμος Κορινθίων: Σημαντικά θέματα συζητήθηκαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο

Eναλλακτική Κίνηση Λουτρακίου: Εισήγηση για τοποθέτηση στεγάστρων και παγκακίων