ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Την ψηφιακή υστέρηση της δημόσιας εκπαίδευσης έναντι της ιδιωτικής στην Ελλάδα, η οποία προϋπήρχε της πανδημίας του COVID-19, ανέδειξε με ακόμη πιο έντονο τρόπο η υγειονομική κρίση του νέου κορωνοϊού.

Μόλις ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση απαντά ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι διαδικασίες του σχολείου. Στην ιδιωτική εκπαίδευση η αντίστοιχη αναλογία είναι σχεδόν 4 στους 10.

Την περίοδο από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά, η χρήση εργαλείων, όπως περιβάλλον εικονικής εκμάθησης (για παράδειγμα πλατφόρμα όπου όλη η διδακτική ύλη είναι διαθέσιμη στους μαθητές), γίνεται στο 75,5% των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων έναντι 40,2% στα δημόσια. Επίσης, χρήση εναλλακτικών μεθόδων εκμάθησης, όπως ψηφιακή τάξη ή διαδικτυακά μαθήματα, γίνεται σχεδόν στο 76% των ιδιωτικών σχολείων έναντι σχεδόν 57% των δημόσιων.

«Όπως φαίνεται, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια συνεχίζουν να ηγούνται του ψηφιακού μετασχηματισμού και δεν σταματούν να προσφέρουν τα αντίστοιχα μέσα στους εργαζόμενους σε αυτήν» διαπιστώνει μελέτη της Socialinnov. Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις εκπαιδευτικών δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και καταγράφει τις αλλαγές, που επέφερε η πανδημία στο εκπαιδευτικό τοπίο.

Περί δυνατοτήτων

Σχεδόν ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση απαντά ότι υπάρχει μεν θέληση για ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής διαδικασίας, αλλά δεν προσφέρονται οι απαραίτητες δυνατότητες. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ιδιωτική εκπαίδευση μειώνεται στο 16%.

Πάντως, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, παρά την ψαλίδα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, στη διάρκεια της κρίσης τα δημόσια σχολεία φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν ταχύτερα στις ψηφιακές απαιτήσεις. Το 57,65% των εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης δήλωσε ότι υπήρξε γρήγορη κινητοποίηση και προσφορά υποστήριξης στο διδακτικό προσωπικό από το σχολείο τους. Η παραπάνω δήλωση συγκέντρωσε 48% στους εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ο ρόλος της πανδημίας

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία η χρήση εναλλακτικών μεθόδων εκμάθησης αυξήθηκε. Την περίοδο της πανδημίας τα σχολεία της χώρας κάνουν χρήση εναλλακτικών μεθόδων εκμάθησης, όπως η ψηφιακή τάξη και τα διαδικτυακά μαθήματα, σε ποσοστό 45% έναντι 27% πριν από τον COVID-19.

Επίσης, η χρήση περιβάλλοντος εικονικής εκμάθησης (π.χ. πλατφόρμα όπου όλη η διδακτική ύλη είναι διαθέσιμη στους μαθητές) αυξήθηκε -αν και παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα – από σχεδόν 14% σε περίπου 15%.

«Οι εναλλακτικές μέθοδοι εκμάθησης, όπως η ψηφιακή τάξη και τα διαδικτυακά μαθήματα, αλλά και η χρήση από τα σχολεία περιβάλλοντος εικονικής εκμάθησης τριπλασίασαν και διπλασίασαν αντίστοιχα τα ποσοστά χρήσης τους την περίοδο της πανδημίας, καταδεικνύοντας πως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγκάστηκαν λόγω της πανδημίας να προσφέρουν άμεσα τα παραπάνω μέσα για να παρέχουν την δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές τους» αναφέρει η μελέτη.

Οφέλη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο του COVID-19, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν ως σημαντικότερα οφέλη της τεχνολογίας για το σχολείο τους: η χρήση της τεχνολογίας έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των πληροφοριών (31,53%), οι νέες μέθοδοι έχουν βελτιώσει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών (23,42%), το κυριότερο όφελος είναι η καλύτερη πρόσβαση στη γνώση (22,52%).

Στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας ένα ποσοστό 87,38% δηλώνει θετικό στο ενδεχόμενο να υιοθετηθούν πρακτικές σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας είτε για όλες, είτε για συγκεκριμένες θεματικές στις περιπτώσεις αδυναμίας μάθησης δια ζώσης. Παράλληλα αναγνωρίζουν, σε ποσοστό 98,19% την επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωσή τους στις παραπάνω πλατφόρμες, προκειμένου να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα στο μέλλον.

 

‘Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής στο Λουτράκι

Εξαγορά των sm ΣΠΑΚ από μεγάλη αλυσίδα. Οχι όμως το Λουτράκι και η Περαχώρα