Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (Στα πλαίσια χρηματοδότησης – εκτέλεσης του έργου ΄΄Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων΄΄από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ).

2.Έγκριση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.

4.Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου:
΄΄Κατασκευή οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄ .

5.Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου:
΄΄Επισκευή δημοτικής και αγροτικής οδοποιΐας Δ.Κ. Ισθμίας΄΄.

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης καθαρισμού θαλάσσιων χώρων και ακτών λουομένων .

7.Έγκριση τεχνικής έκθεσης Υπηρεσίας απολύμανσης δημοτικών κτιρίων.

8.Ανάθεση σύνταξης – υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης .

9.Ανάθεση λήψης ένορκων μαρτυρικών καταθέσεων .

10.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Οκτώβριος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης .

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .

Ο Πρόεδρος του Δήμου
Δήμαρχος
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

 

Κορινθία: Mε κορονοϊό δύο εργαζόμενοι σε μεγάλη βιομηχανία