Λόγω κορωνοϊού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο ταχυδρομικά.

Σε έκτακτες προσλήψεις προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Περιοχή Κορίνθου ΣΟΧ2/2020

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου στην Περιοχή Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο του Νομού Κορινθίας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 27/11/2020 εως και 07/12/2020.

Για λόγους Δημόσιας Υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ/ΑΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, Περιοχή Κορίνθου Αγ. Νικολάου & Δερβενακίων 2 Κόρινθος, απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κα Μεντζέλου Σ. ή κα Παππά Στ. (Τηλ. Επικοινωνίας 2741042502 & 2741042504) εντός 10 ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή, πέραν της ταχυδρομικής και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σε αυτήν απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e-mail: S.Pappa@deddie.gr με κοινοποίηση στο S.Mentzelou@deddie.gr.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και με φυσική αποστολή.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Οι κάμερες “πρόδωσαν” τον εμπρηστή των κάδων στους Αγίους Θεοδώρους 

Αναρτήθηκαν οι πίνακες προσλήψεων στο Νοσοκομείο Κορίνθου (λίστες)

Πελοπόννησος: Καταδικασμένοι σε αργό θάνατο αισθάνονται οι έμποροι

Δείτε σε ποια πόλη της Πελοποννήσου σχεδιάζεται άνοιγμα «μίνι» ΙΚΕΑ