“Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Έναρξη Υποβολών : 8-10-2020 και ώρα 10:00
Λήξη Υποβολών: 15-12-2020 και ώρα 15:00

Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων θα εκδοθεί μέχρι την 31-12-2020

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000,00€.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 8/10/2020 – 11/12/2020

Ποσοστό ενίσχυσης: 60%
Επενδυτικό Σχέδιο : 10.000€ εώς 330.000€

Άλλες Ανοιχτές Δράσεις Ενίσχυσης Επιχειρήσεων

Πληροφορίες για τις προσκλήσεις και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται από το Επιμελητήριο Κορινθίας – Πένυ Λάσκα , Τηλ : 2741024464 (924), e-mail: korinthia@diaxeiristiki.gr

 

Συζητήθηκε ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Ροζ σκάνδαλο στην British Airways: Αεροσυνοδός προσφέρει τις «υπηρεσίες» ακόμα και εν ώρα πτήσης (φωτο)