Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 19η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη και υδραυλικό γερανό.

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ‘’Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV).

3.Tροποποίηση της υπ΄αρίθ. 327/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.) σε συμμόρφωση με την υπ΄αρίθ. 1724/2020 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. .

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .
Ο Πρόεδρος του Δήμου

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος

 

Διώρυγα: Νέα κατάπτωση χωμάτινου όγκου στον Βιολογικό -Πλευρά Πελοποννήσου

Δικαίωση του Καζίνο Λουτρακίου: Ακυρώθηκε η μεταφορά του Mont Parnes στο Μαρούσι

Συγκινημένος ο Τάσος Σακελλαρίου μιλά για την περιπέτεια της υγείας του (video)

Κόρινθος: Υγιέστατο το μωράκι της γυναίκας που γέννησε με κορονοϊό

Συνεχίζεται η δημοσκόπηση του loutrakiblog.gr- Σας ανησυχεί η πανδημία; Θα κάνετε το εμβόλιο;