Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι οι τοπικοί σύμβουλοι Κουμπούνης Ηλίας, Μέξιας Ανάργυρος, Μουτάφη Φανή του συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας με θέληση και γνώση – Μαρία Πρωτοπαππά δεν θα λάβουν μέρος στη συνεδρίαση που είναι προγραμματισμένη στις 26/02/2021, για τους ακόλουθους λόγους:

Πρωτίστως, τα πρακτικά του συμβουλίου που έλαβε χώρα 25/01/2021 είναι ελλιπέστατα και ανακριβή. Ελλιπέστατα γιατί δεν αναφέρονται οι τοποθετήσεις του συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας με θέληση και γνώση-Μαρία Πρωτοπαππά και ελάχιστοι αν όχι όλοι οι υπόλοιποι σύμβουλοι, δεν έλαβαν γνώση.

Ανακριβή γιατί ενώ έγινε επισήμανση του συνδυασμού μας, ότι είχαν περάσει περισσότερο από δύο (2) μήνες από την προηγούμενη συνεδρίαση, τα πρακτικά αναφέρουν ότι « Ο σύμβουλος Μέξιας Αν. ανέφερε ότι η τελευταία συνεδρίαση είχε πραγματοποιηθεί στις 4-11-2020 και σήμερα έχουμε 25-1-2021»

Ακόμα, έχουμε καταθέσει αιτήματα προς ψήφιση στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2021, είναι το δεύτερο συμβούλιο που καλούμαστε και τα αιτήματα μας δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.

Τα παραπάνω γεγονότα μας αποδεικνύουν ότι απειλείται η εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου της κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας και σίγουρα δεν επιτελεί το θεσμικό ρόλο για τον οποίο υπάρχει.

Ο συνδυασμός Δύναμη Δημιουργίας με θέληση και γνώση- Μαρία Πρωτοπαππά, έχει καταθέσει από τις 11/02/2021 αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 1937/11-02-2021 για εφαρμογή τηλεδιασκέψεων και στα τοπικά συμβούλια του Δήμου μας, χωρίς να έχουμε λάβει κάποια επιπλέον πληροφόρηση, μέχρι στιγμής.

Παρακαλούμε τα παραπάνω να αποτυπωθούν αναλυτικά στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Οι σύμβουλοι της κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, του συνδυασμού Δύναμη Δημιουργίας με θέληση και γνώση-Μαρία Πρωτοπαππά:

Κουμπούνης Ηλίας

Μέξιας Ανάργυρος

Μουτάφη Φανή

 

Ποιους αφορά η παράταση πληρωμής επιταγών που κατατέθηκε στη Βουλή

1.968 εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ αποχωρούν με εθελουσία έξοδο

Κορινθία: Κρυμμένα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού πάνω από 3 κιλά ηρωίνης

Iατρικός Σύλλογος Κορινθίας: Ενημέρωση για τα test covid-19