Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 09 Mαρτίου 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση xώρου – γραφείου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Prayer of colors” στα πλαίσια του δημοτικού προγράμματος LOUTRAKI PLUS.
2.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:΄΄Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κ. Αγ. Θεοδώρων’’.
3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: :΄΄Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄.
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
5.Αποδοχή ποσού 58.920,00€ από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων .
6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 έως 2011 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .
7.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Μάρτιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης .

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .

Λουτράκι: Προσφυγή του Νίκου Λόη κατά της απόφασης του δημ. συμβουλίου για το ΚΤΕΛ

3.175.000 ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης για «Σοφικό – Αγγελόκαστρο – Δήμαινα» και «Άγ. Βασίλη – Στεφάνι – Μυκήνες»

Trackday μοτοσυκλέτας στα Μέγαρα, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ!

Γεωργιάδης: Εκτακτη επιδότηση 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο