Ενημέρωση από το Συμβούλιο του Μουσείου μας, σχετικά με τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν στη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, την 1η Μαρτίου του 2021.

1. Το Μουσείο δημιουργήθηκε αρχικά από εθελοντική εργασία ανθρώπων, με κοινό στόχο και όραμα τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της πλούσιας λαογραφικής παράδοσης, υλικής και άυλης, του τόπου μας.

2. Μετά από επαφές και συναντήσεις, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και με άλλους φορείς πολιτισμού, συμπερασματικά και σύμφωνα με την επιθυμία μας, οδηγηθήκαμε στην πλέον βέλτιστη λύση, αυτή της μορφής καθαρά μη κερδοσκοπικού σκοπού και χαρακτήρα, την οποία και υλοποιήσαμε με κάθε νόμιμη προβλεπόμενη διαδικασία. Το Μουσείο, ως νομική οντότητα πλέον, διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο.

3. Η μουσειακή συλλογή προήλθε, κατά ένα μέρος της από συμπολίτες μας από τη Περαχώρα και το Λουτράκι, που μας εμπιστεύθηκαν οικογενειακά κειμήλια και αγαπημένες τους μνήμες, καθώς και από τη νόμιμη δωρεά του κυρίου Ανδρέα Νικολόπουλου, προερχόμενη από τις άοκνες ΄΄εργάτριες΄΄ του πολιτισμού, αείμνηστες Σωτηρία Λέκκα – Νικολοπούλου και Ασπασία Δοσαρά. Σε όλες και όλους τους παραπάνω εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και διαβεβαιούμε ότι οι μνήμες τους και η προσφορά τους θα διασωθούν με κάθε κόπο. Η συλλογή πλέον αποτελείται από 650 εκθέματα και συνεχώς εμπλουτίζεται.

4. Το αίτημα μας, προς τον Δήμο, για τη μετεγκατάσταση του Μουσείου, από την παρούσα προσωρινή θέση σε ιδιωτικό χώρο, στο παλαιό Γυμνάσιο Περαχώρας που έχει παύσει τη λειτουργία του από το 2006, βασίζεται στο Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Κεφάλαιο ΣΤ΄, Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες στους Δήμους. Στον υπόψη νόμο προβλέπεται ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. Η μετεγκατάσταση κρίνεται ως η πλέον διαχρονικά βιώσιμη λύση στέγασης, ασφαλούς φύλαξης και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με επίκεντρο την Περαχώρα ιστορική αφετηρία του Δήμου.

5. Το Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας, είναι ένας ζωντανός οργανισμός με σκοπό τη διάσωση και διατήρηση της ιστορικής μας ταυτότητας και αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, στις οποίες πνευματικά απευθύνεται και ανήκει.

Η προγραμματισμένη για σήμερα ενημέρωση, με αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων και στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο αναβλήθηκε, λόγω αυξημένων μέτρων κατά της πανδημίας στον Νομό μας. Θα επαναπρογραμματιστεί, όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, καθώς πιστεύουμε ότι η συναντίληψη σε θέματα πολιτισμού είναι κοινός σκοπός.
07 Μαρτίου 2021

Η Διαχειρίστρια              Ο Γραμματέας
Μαρίκα Γεωργίου           Αθανάσιος Ροβήλος