Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 2α Aπριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού λειτουργίας  Μουσικής Σχολής  Δήμου (Αριθ. Μελ.  2/2021).

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου (Αριθ. Μελ.  1/2021).

3.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας με ιδίους πόρους στην πρόταση με τίτλο ΄΄Δημιουργία Πράσινου Σημείου και γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄ του Ε.Π. ΄΄Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄ στον άξονα προτεραιότητας 14 ΄΄Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ)΄΄ με τίτλο ΄΄Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Ν. Αιγαίου΄΄ .

4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου (Αριθ. Μελ.  4/2021). Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

5.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης παροχής Υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

6.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού , ηλεκτρικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

7.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης  συντήρησης πινακίδων και πινάκων ενημέρωσης .

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών κατόπιν του υπ΄αρίθ. πρωτ. 39437, 38856/8-3-2021 εγγράφου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του Δήμου μας .

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική  στήριξη του Δήμου κατά την διαδικασία εκμίσθωσης του Δημοτικού Αλσυλλίου ΄΄ΛΙΑΝΤΡΟ΄΄ στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

11.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής παραχώρησης  χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021.

12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης  προμήθειας – εγκατάστασης στεγάστρου στο αμαξοστάσιο του Δήμου, στο Λουτράκι.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  τελών ύδρευσης στην Κ. Ισθμίας  έτους  2003 και επαναβεβαίωσή τους .

14.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου  και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Απρίλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης .

 

Παιδιατρική κλινική εξέταση και εμβολιασμός παιδιών Ρομά στο Δήμο Κορινθίων

Ρύθμιση για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

Δ.Βασιλείου: “Οι εργαζόμενοι του Καζίνο πρέπει να ανοίξουν το μυαλό τους”

Ευχαριστήριο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου για την χορήγηση τεστ Covid-19