Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 1η Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως
15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης :

1.Εισήγηση επί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας σύμφωνα με με την ΚΥΑ 47458ΕΞ2020 και τον ν. 2971/2001, καθότι η διαδικασία παραχώρησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο έως και τις 30/04/2021.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: anastasia.staurou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση
καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα στοιχεία του σχετικού φακέλου καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω email

 

 

Διενέργεια Rapid Tests την Παρασκευή 02.04.2021 στο Λουτράκι

Δημήτρης Βασιλείου για Casino: Ζητάω ενδελεχή απάντηση για σημαντικά θέματα

Απόστολος Παπαφωτίου: Ο Δίολκος στον Ισθμό της Κορίνθου (φωτο)

Διακοπή υδροδότησης στην Περαχώρα την 1η Απριλίου

Δωρεάν rapid test σήμερα στο Κιάτο