Η αθλητική παιδική κατασκήνωση SPORTCAMP με έδρα στο Λουτράκι Κορινθίας αναζητά συνεργάτες για τις θέσεις εργασίας:

Ιατρός Κατασκήνωσης (κωδ. Θέσης 2101)

.

ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρέχεται:
 Δυνατότητα συνεργασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είτε για μία είτε για το σύνολο της κατασκηνωτικής περιόδου:
o 01-31/07/2021
o 01-31/08/2021
 Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 Διαμονή και Διατροφή εντός της κατασκήνωσης
 Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην SPORTCAMP, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια πρόσφατη φωτογραφία σας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στο email: hr@sportcamp.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης εργασίας: 2101.

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ Νοσηλεύτρια  (ΚΩΔ: 2102)

 

ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η θέση απασχόλησης αφορά την χρονική περίοδο από 01/07/2021 έως 31/08/2021 και υπάρχει δυνατότητα επιλογής συνεργασίας για μια ή περισσότερες από τις κατασκηνωτικές περιόδους.

 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ    

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Διαμονή & Διατροφή εντός της κατασκήνωσης

Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο

περιβάλλον εργασίας

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας

Προϋπηρεσία

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε κατασκήνωση

 

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην SPORTCAMP, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια πρόσφατη φωτογραφία σας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στο email: hr@sportcamp.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης εργασίας: 2102

 

Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. (κωδ. Θέσης 2103)

Η θέση απασχόλησης αφορά την χρονική περίοδο από 01/07/2021 έως 31/08/2021 και υπάρχει δυνατότητα επιλογής συνεργασίας για μια ή περισσότερες από τις κατασκηνωτικές περιόδους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Διαμονή & Διατροφή εντός της κατασκήνωσης
Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο
περιβάλλον εργασίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προϋπηρεσία με απασχόληση σε υπηρεσίες που αφορούν γονείς, παιδιά, εφήβους ή διαχείριση κρίσεων ή/και κατασκηνωτική εμπειρία
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας, επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην SPORTCAMP, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια πρόσφατη φωτογραφία σας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στο email: hr@sportcamp.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης εργασίας: 2103

 

ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης. (κωδ. Θέσης 2104)

Η θέση απασχόλησης αφορά την χρονική περίοδο από
01/07/2021 έως 31/08/2021 και υπάρχει δυνατότητα επιλογής συνεργασίας για μια ή περισσότερες από τις κατασκηνωτικές περιόδους.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Διαμονή & Διατροφή εντός της κατασκήνωσης
Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο
περιβάλλον εργασίας

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Προϋπηρεσία και σχετική επαγγελματική εμπειρία με παιδιά και εφήβους ή/και κατασκηνωτική εμπειρία
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας, επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια φωτογραφία σας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο email: hr@sportcamp.gr
(Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον κωδικό της Θέσης εργασίας: 2104)

 

***-Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP GROUP.