Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  την 12η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση επί επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.
  2. Γνωμοδότηση επί απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο χώρο.
  3. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης εκμετάλλευσης κας Γερομαρκάκη Ελένης με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.
  4. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκάθαρσης της εταιρείας «RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.
  5. Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης – Συστοιχίες Υπόγειων Κάδων στα πλαίσια του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (Πρόσκληση ΑΤ 04).
  6. Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνίας Ανακύκλωσης – Οικίσκου στην Περαχώρα, στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 4460/25-05-2020 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) πρόσκλησης της ΕΥ∆ /ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Λουτράκι: Ερώτηση αναγνώστη στο Δήμο

Λουτράκι: Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος 2021 – Τι θα ισχύει από 15 Απριλίου

Κλειδώθηκαν στην καφετέρια για να γλυτώσουν το πρόστιμο και η αστυνομία έφερε κλειδαρά

Πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Κορινθία την Πέμπτη 8 Απριλίου