Ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου ο δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας υπενθυμίζει στους δημότες τις υποχρεώσεις τους

Προειδοποιητικό καμπανάκι χτυπά ο δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων με ανακοίνωσή του σχετικά με την καθαριότητα των οικοπέδων των δημοτών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με την 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη – ΦΕΚ 1346/Β/25-4-2012, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν για:

την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τους μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας (τηλέφωνο επικοινωνίας2744022169),
την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους,
προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών πρόκλησης πυρκαγιάς.

Στους χώρους που αναφέρονται, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά από την Πέμπτη 15 Απριλίου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2021.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προσβλέπει στη συνεργασία των κατοίκων και τονίζει ότι είναι επιβεβλημένο να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια αυτή της πρόληψης παραγόντων εκδήλωσης πυρκαγιών. Κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας μας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’ του Ν. 3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους (πρόστιμο πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο «0,50€/τ/μ.» του οικείου χώρου στους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα, με τις ίδιες ισχύουσες διατάξεις)».

 

Πέθανε ο γιος του Δημήτρη Κολλάτου, Άλκης

Επιμελητήριο Κορινθίας: ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΑΔΕΙΑ SECURITY)

Πυρκαγιά σε συσκευαστήριο στην περιοχή Παναρίτη του Ναυπλίου

Νίκος Σταυρέλης: Kίνδυνος απένταξης του έργου-δημοτικό σχολείο Αρχαίας Κορίνθου

Δήμος Κορινθίων 2,3 εκ ευρώ για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ – Ξεκινά αύριο η διανομή σε 7.748 συμπολίτες μας