«Με χαρά υποδεχθήκαμε στην Κορινθία την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού κο Γιώργο Διδασκάλου. Επισκεφθήκαμε την Αρχαία Δίολκο και ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων κα Γιώτα Κασίμη για την πρόοδο των εργασιών στον ιστορικό χώρο, ενώ στην Αρχαία Κόρινθο επισκεφθήκαμε την αποθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών και τον σπουδαίο Αρχαιολόγο καθηγητή Charles Williams II που θα τιμηθεί από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του στον Πολιτισμό μας. Ο Νομός μας είναι ιστορικά και πολιτιστικά πλούσιος, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την πολιτισμική ανάδειξη της μοναδικότητάς μας. Οφείλουμε να κινηθούμε με θάρρος προς αυτή την κατεύθυνση».

Επισκεφθήκαμε την Αρχαία Δίολκο και ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων κα Γιώτα Κασίμη για την πρόοδο των εργασιών στον ιστορικό χώρο, ενώ στην Αρχαία Κόρινθο επισκεφθήκαμε την αποθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών και τον σπουδαίο Αρχαιολόγο καθηγητή Charles Williams II που θα τιμηθεί από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του στον Πολιτισμό μας.

Ο Νομός μας είναι ιστορικά και πολιτιστικά πλούσιος, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την πολιτισμική ανάδειξη της μοναδικότητάς μας. Οφείλουμε να κινηθούμε με θάρρος προς αυτή την κατεύθυνση».

Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη