Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3- 2020 τεύχος Α΄), την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (οικίσκων) στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)”.

2. Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (συστοιχίες υπόγειων κάδων) στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (Πρόσκληση ΑΤ04).

3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης
εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

4.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της εταιρείας «RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

5.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.», στη θέση «Κεσίμια» Κυρα-Βρύσης.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: a.skaza@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα στοιχεία των σχετικών φακέλων, τις προτάσεις του Προέδρου αναφορικά με τα θέματα, επί των οποίων καλείστε να ψηφίσετε, καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στο ανωτέρω
email.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
1.Συμβούλια Κοινοτήτων
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σακελλαρίου Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος

Λουτράκι: Θέσεις εργασίας στο Strava bay

Αγιοι Θεόδωροι: Καταγγελία αναγνώστη για το δρόμο της Αγίας Μαρίνας

Εστίαση: «Κλειδώνει» για 3 Μαΐου το άνοιγμα για εστιατόρια, καφετέριες

Λουτράκι: Θέσεις εργασίας στην SportCamp ΑΕ και στο Ypanema

Πανικός στην Κόρινθο: Δημοτικός σύμβουλος εμφανίστηκε με τα εσώρουχα σε τηλεδιάσκεψη