Ενημέρωση για το καταδυτικό πάρκο έκανα, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος Γ. Γκιώνης:

“Τo καταδυτικό πάρκο το είχαμε συζητήσει με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας. Θα γίνει στη Μυλοκοπή και η μελέτη έχει ανατεθεί στην εταιρεία Ambio. Βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, για έγκριση του φακέλου.”