Επιχείρηση στο Λουτράκι, ζητά delivery-boy ,ψήστη/στρια, τυλιχτή/τρια

Παρέχονται

Ικανοποιητικός μισθός, εναλασσόμενο ωράριο, άριστες συνθήκες εργασίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 690 8343 428