Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από 18-06-2021 έως 24-06-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΔΑ

 

Στην Πλατεία Ο.Σ.Ε. Λουτρακίου τα επόμενα δωρεάν rapid test

Ο Δήμαρχος Γ.Γκιώνης στην εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Θεοδώρων για την επέτειο του 1821

Αποδοκιμάστηκε στα δικαστήρια ο δολοφόνος πιλότος

ΑΣΕΠ: 144 θέσεις μόνιμου προσωπικού για τα ΚΕΠ – Μία θέση για την Κορινθία

Γιαννακούρας σε Νίκα «Δάκος και κουνούπια μας φάγανε κυρ-Παναγιώτη μας»