Ο Δήμος Σικυωνίων θα πραγματοποιήσει έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) θα διεξαχθεί την 8η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση – Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

Το Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου μνημονεύει τον Γιάννη Γκίκα

Πελοπόννησος: Το μικρό εκκλησάκι με τα 17 πλατάνια στη στέγη του

Έκρηξη κρουσμάτων! Πάνω από 1500 θα ανακοινωθούν σήμερα

Με επιτυχία και άψογες εντυπώσεις το συνέδριο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κόρινθο

Πρόσκληση στην e-Εκδήλωση: “Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων”