Την αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2021-2022 περιλαμβάνει απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης

Σε ότι αφορά την Κορινθία κλείνουν τα εξής σχολεία, κυρίως λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού: