Ανάκληση παρτίδων του φαρμάκου που βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος, Champix, προχώρησε ο ΕΟΦ καθώς όπως σημειώνεται υπάρχει υπέρβαση του ορίου της αποδεκτής πρόσληψης για την ουσία N-νιτροζο-βαρενικλίνη

την ανάκληση παρτίδων του φαρμάκου που βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος, Champix, προχώρησε ο ΕΟΦ καθώς όπως σημειώνεται υπάρχει υπέρβαση του ορίου της αποδεκτής πρόσληψης για την ουσία N-νιτροζο-βαρενικλίνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχωρά: «Την ανάκληση των παρτίδων του Πίνακα Ι του φαρμακευτικού προϊόντος Champix, λόγω υπέρβασης του ορίου της αποδεκτής πρόσληψης για την ουσία N-νιτροζο-βαρενικλίνη (NNV), το οποίο καθορίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται προληπτικά μετά τον καθορισμό του ορίου των 18.5 ppm NNV.

Η εταιρεία Pfizer Ελλάς Α.Ε., ως Τοπικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».