Δείτε το πρόγραμμα του ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο Περαχώρας