Καπεπείγον έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, εστάλη στις Περιφέρειες και στους Δήμους, για την επερχόμενη κακοκαιρία «Μπάλλος» και τα ακραία φαινόμενα που θα σημειωθούν σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.