Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία MOTOR OIL που εξασφάλισε στην ομάδα μας έναν υπερσύγχρονο αναμεταδότη, καθώς και ασύρματες φορητές συσκευές για την κάλυψη των επικοινωνιών σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών!

αναφέρουν με ανακοίνωσή τους οι διασώστες