ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΕΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΏΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΥΡΙΣΑΝ
Αικατερίνης Γεώργιος του Δημητρίου. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το 1917. Φονεύτηκε στη μάχη Μπουλαράτ την 01 Δεκεμβρίου 1940.
Ζερβός Βασίλειος του Περικλή. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το 1917. Φονεύτηκε στο ύψωμα Χειμάρρας στις 29 Μαρτίου 1941.
Θώδης Ιωάννης του Βλασίου. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Περαχώρα Λουτρακίου Κορινθίας το 1912. Φονεύτηκε στη μάχη Χειμάρρας στις 04 Ιανουαρίου 1941.
Κόντης Γεώργιος του Δημητρίου. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το 1912. Φονεύτηκε στο ύψ. 1074 ( Χειμάρας) στις 09 Ιανουαρίου 1941.
Κόντης Αναστάσιος του Δημητρίου. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το 1914 .Εξαφανίστηκε στη Σκουτάρα (ΒΔ. Χειμάρρας) στις 26 Δεκεμβρίου 1940.
. Λογοθέτης Χρήστος του Αθανασίου. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το 1914. Φονεύτηκε στη μάχη υψ. Χειμάρας στις 25 Δεκεμβρίου 1940.
Μουζάκης Παναγιώτης του Αθανασίου. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το 1910. Φονεύτηκε στο υψ. Χειμάρρας στις 24 Δεκεμβρίου 1940.
Σπυρογιαννακης Ηλίας του Δημητρίου. Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας το 1912. Φονεύθηκε στο ύψ. Σκουτάρας (ΒΔ. Χειμάρας) στις 27 Δεκεμβρίου 1941.
πληροφορία: Ανδρέας Σιώκος