Εγκάρδιες ευχές απευθύνει ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου-Π-Αγ.Θ. κ. Αναστάσιος Σακελλαρίου