Εγκάρδιες ευχές για τα Χριστούγεννα από τον Αντιδήμαρχο Αγίων Θεοδώρων  κ. Σπύρο Ράτη