Για σημαντικά θέματα καλείται να αποφασίσει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου στο Λουτράκι.

Δείτε αναλυτικά

Πρόσκληση Ο.Ε. 1η (04-01-2022)