Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, θα λάβει χώρα η πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Λουτράκι, τηρουμένων αυστηρώς των υγειονομικών μέτρων λόγω πανδημίας για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

 

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. (09-01-2022)