Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 38 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου για κορωνοϊό σε κεντρικά σημεία 33 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.622 rapid test και ανευρέθηκαν 2.083 θετικά (12.53%).

Από τις 2.083 περιπτώσεις, οι 1.014 αφορούν άνδρες και οι 1.069 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 34.62 έτη

Στην Κορινθία πραγματοποιήθηκε μια δράση στην Κόρινθο. Διενεργήθηκαν 278 rapid test και προέκυψαν 29 θετικά αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
278 rapid test με 29 θετικά (10.43%) αφορούν σε 15 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη