Η κα. Αθηνά Κόρκα-Κώνστα ανέλαβε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2022, καθήκοντα Χωρικής Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Την Αντιπεριφέρεια Κορινθίας παρέδωσε ο απερχόμενος Αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής, στην νέα Αντιπεριφερειάρχη Αθηνά Κόρκα, η οποία ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντός της.

Το παρών στην παράδοση-παραλαβή έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χάρης Βυτινιώτης, ο Διευθύνων σύμβουλος της “Πελοπόννησος” Α.Ε. Σωτήρης Μουρίκης, ο Πρόεδρος Ενεργειακής Κοινότητας και Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώργος Χρ. Οικονόμου και η Ειδική Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Ιωάννα Κασίμη.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Π. Νίκα οι αρμοδιότητες της κας Κόρκα είναι ο συντονισμός και η εποπτεία των υπηρεσιών τής Π.Ε. Κορινθίας. Ειδικότερα, κύρια ενασχόλησή της θα είναι η εκτέλεση και η παρακολούθηση εργασιών που σχετίζονται με την Π.Ε. Κορινθίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της στη διατύπωση εισηγήσεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ). Επίσης θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων ΠΠσε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Ο θεσμικός ρόλος της κας Κόρκα υποστηρίζεται από τις γνώσεις και την εμπειρία της.

Τυγχάνει διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πατρών.

Είναι η πρώτη γυναίκα Βουλευτής σε όλη την πολιτική ιστορία του Ν. Κορινθίας και έχει διατελέσει δύο φορές Βουλευτής το 2004 και το 2007.

Στόχος της κας Κόρκας είναι οι αποφάσεις τής Περιφέρειας να εφαρμόζονται προς όφελοςτων πολιτών και οι δράσεις τής Π.Ε. Κορινθίας να έχουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.