Ερώτηση κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2133/11-1-2022 σχετικά με το θέμα «Αίτημα Ξενοδόχων Περιφερείας Κορίνθου»

Αναλυτικά

ΠΡΟΣ:            Τoν κ. Υπουργό Οικονομικών

 

ΘΕΜΑ:           «Αίτημα Ξενοδόχων Περιφερείας Κορίνθου»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Σε ενημέρωση που μας μεταφέρθηκε από Ξενοδόχους Κορίνθου, την οποία δημοσίευσαν μέσω επιστολής και στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, θίγουν ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές. Συγκεκριμένα, αιτούνται την αναστολή πληρωμών των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Η αδυναμία καταβολής των επιστρεπτέων προκαταβολών από τους εν λόγω δύναται να διαπιστωθεί, μέσω ελέγχων του ισοζυγίου συναλλαγών των επιχειρήσεών τους. Επιπρόσθετος λόγος συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους με συνέπεια την οικονομική τους αδυναμία θεωρείται και το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων τους που δυσχεραίνει περαιτέρω τη λειτουργία τους.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεστε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες ανακούφισης των Ξενοδόχων Κορίνθου και κατ΄ επέκταση του συνόλου αυτών της χώρας, βάσει του κυρίαρχου αιτήματός τους, που σχετίζεται με την αναστολή πληρωμής των Επιστρεπτέων Προκαταβολών;

 

Ο ερωτών Βουλευτής ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ξενοδόχοι Κορινθίας: «Ματώνουν» χειμερινά καταλύματα. Ζητούν κρατική παρέμβαση