116 επιχειρήσεις από τις 1569 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφ.Πελοποννήσου

Αίτημα του Επιμελητηρίου Κορινθίας προς τους αρμόδιους υπουργούς για  οικονομική ενίσχυση  δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

0157-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ