Το Loutrakiblog.gr επικοινώνησε με όλους τους εμπλεκόμενους και αποκαλύπτει την αλήθεια

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικου ενδιαφέροντος με την επωνυμία «KORINTHIAN PALACE catering AE» που εδρεύει στο Σολομό Κορινθίας. (η απόφαση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο)

Τον Μάϊο του 2019  μετά από καταγγελίες και κατόπιν αυτοψίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κορινθίας ανακλήθηκε προσωρινώς η άδεια της εν λόγω επιχείρησης και τον  Αύγουστο του 2019 (27-08-2019) την άδεια του καταστήματος ανακάλεσε αμετάκλητα και οριστικά η Περιφερειακή Αρχή του Πέτρου Τατούλη.

Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε και το κατάστημα παρέμεινε ανοιχτό. Οχι μόνο δεν έκλεισε τότε η επιχείρηση αλλά σιωπηρά με ευθύνη διαφόρων Υπηρεσιών  δόθηκε και παράταση δύο ετών, ενώ στο μεσοδιάστημα κλήθηκε ο επιχειρηματίας στην υποβολή διαφόρων εγγράφων που να πιστοποιούν ότι η λειτουργία της επιχείρησής του είναι καθ΄όλα νόμιμη

Οι καταγγελίες έφθασαν εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην Εισαγγελία Κορίνθου, ενώ διερευνώνται αρκετά θέματα (Στατική επάρκεια κτιρίου που συναθροίζονται 1000 άτομα , υποβολή ψευδών δηλώσεων από μηχανικό , κ.α.)

Η απάντηση της αρμόδιας μηχανικού που ελέγχει τα τοπογραφικά στην πολεοδομία  σημειώνει ότι παραπλανήθηκε η υπηρεσία και θα πρέπει να ανακληθεί η άδεια πολεοδομίας

Τα πιστοποιητικά τα οποία υπεβλήθησαν από την Corinthian Palace  ήσαν αναληθή όπως δι εγγράφου παραδέχεται η έκδοτρια εταιρεία πιστοποιήσεων, η οποία προβαίνει και στην ανάκλησή τους.

Η εταιρεία Korinthian Palace Catering ΑΕ ,γενικώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους δήμους και περιφέρειες όπου υποβάλλει φακέλους συμμετοχής όπου δηλώνεται ότι έχει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και προϋποθέσεις (καθόσον αυτά είναι απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διακ/ξεων Ν.4412/16) για την συμμετοχή.
Η μόνη αρμοδία υπηρεσία Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ .Κορινθίας, απεφάνθη μετά από ελέγχους ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση (με άδεια συνάθροισης κοινού – κοινώς γάμοι-βαφτίσια κτλ κέντρο διασκέδασης) δεν έχει, ούτε είχε ποτέ άδεια λειτουργίας χονδρεμπορίου για την συμμετοχή της στους εν λόγω διαγωνισμούς.
Οι διαγωνισμοί στους οποίους παρά τα ανωτέρω κρίθηκε οριστικός ανάδοχος η Korinthian Palace και υπεγράφη σύμβαση είναι:
Δημος Φυλής Σύμβαση 50514/16-12-2019 6.000.000€
Περιφ. Μεσσηνίας 3445/11-12-2019 500.000€
Δημος Φυλής 320/27-12-2019 4.000.000€
Δημος Κορινθίων 19SYMV005484077/28-08-2019 466.000€
Αξίζει vα αναφερθεί η έκπτωση που δόθηκε, η οποία είναι 1% ! (επίσημα στοιχεία)

Εν συνεχεία πλήθος καταγγελιών, ανάγκασαν τις  αρμόδιες Υπηρεσίες να αξιολογήσουν όλα τα στοιχεία, εκ νέου και αποφάσισαν την ανάκληση της αδείας του εν λόγω επιχειρηματία, η οποία έχει ισχύ από σήμερα 28/1/2022, με δικαίωμα ένστασης από το νόμιμο εκπρόσωπο της K.P. και υποβολής τυχόν παραστατικών εντός ευλόγου διαστήματος 20 ημερών. (αναρτημένη στο διαδίκτυο)

Αυτό βέβαια στην πράξη δεν έγινε ποτέ, γιατί η επιχείρηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργεί ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ!

Επομένως η νέα Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα, η οποία έχει επιδείξει ήθος και εντιμότητα, από την εποχή που ήταν Βουλευτής, χωρίς περιστροφές και χωρίς να υπολογίζει το όποιο μικροπολιτικό κόστος λειτούργησε βάσει του Νόμου και προσυπέγραψε τις αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών που τεκμηριώνονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αλλως θα τη κατηγορούσαμε για παράβαση καθήκοντος!

Πίσω από τα  όποια «ευφυολογήματα» κρύβεται πάντα η αλήθεια, η οποία πρέπει να παρουσιάζεται για να γνωρίζει η Κορινθιακή κοινωνία, ειδικά όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και λαμβάνουν δημόσιο χρήμα.