Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο  Διοικητικό συμβούλιο του Ναυτικού Όμιλου Κορίνθου
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου μετά τη τακτική γενική συνέλευση και της  Αρχαιρεσίες της  7 Φεβρουαρίου 2022 έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Βασίλειος  Τσάγρης
Αντιπρόεδρος: Κώστας Μαρτίκος
Γραμματέας: Ευαγγελία Στόκου
Ταμίας: Χρυσούλα Οικονόμου
Γενικός αρχηγός: Αντζυ Κονδύλη
Μέλος: Δημήτριος Δασκαλόπουλος
Έφορος: Ιωάννης Κατσιμπούλας
Καλή  θητεία  σε όλους!!!