Αφού εκλέχθηκε Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου η κ. Κορδαλή παραιτήθηκε από την Προεδρία του  Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας»του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Σήμερα ανακοινώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ότι νέος Πρόεδρος του Οργανισμού ο κ. Φίλιππας Θυμής.