Την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορά το άρθρο 6 «Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού» Πολυτροπολογίας της Κυβέρνησης, που κατατέθηκε στη Βουλή τη νύχτα της Μ. Δευτέρας και ψηφίζεται στην Ολομέλεια σήμερα Μ. Τρίτη.

Σε αυτό ορίζονται τα εξής:

Ειδικά για 2022, η προθεσμία της παρ.1 του αρ.160 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006, ως ισχύει), ως προς την ισχύ του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, παρατείνεταιαπό τη λήξη τηςέως την 31η Μαΐου2022.

Υπενθυμίζουμε ότι στους Δήμους κάθε χρονιά, μέχρι να ξεκινήσει να ισχύει ο προϋπολογισμός του νέου έτους και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου, ισχύει ο π/υ του προηγούμενου έτους, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια συγκεκριμένων πληρωμών.

Με το υπό ψήφιση άρθρο, τροποποιείται για φέτος η προθεσμία: αντί τέλος Μαρτίου, τίθεται 31 Μαΐου.

Τα ίδια είχαν ψηφιστεί και πέρυσι στο άρθρο 243 του ν.4798/2021.

Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι η Κυβέρνηση και φέτος, όπως και πέρυσι, ξέχασε ότι η προθεσμία έληγε τέλη Μαρτίου και κατέθεσε καθυστερημένα την παράταση, δίνοντας τώρα, εκ των υστέρων, αναδρομική ισχύ.