Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων στην Κόρινθο. Δείτε αναλυτικά τη πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση Δ.Σ. για 04-5-2022