Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στο Λουτράκι στις 11 Μαΐου 2022 . Η συνεδρίαση διεξάγεται μεικτη, για όσους επιθυμούν δια ζώσης και για όσους επιθυμούν με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση Δ.Σ. (11-05-2022) (1)