48ωρη απεργία προγραμματίζουν οι σχολικές καθαρίστριες και συγκεκριμένα 16-17 Μαΐου 2022

5633_ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ ÁÐÅÑÃÉÁÓ ÓÔÇ Ó×ÏËÉÊÇ ÊÁÈÁÑÉÏÔÇÔÁ 16 ^0 17 ÌÁÉÏÕ 2022 (1)